Comte de Cardona en l’època del Rescat. (1099-1151). Dit també Bernat Amat de Cardona.

Fill de Deodat de Claramunt i d’Ermessenda de Cardona, filla del vescomte Ramon Folc I, heretà de l’oncle matern Folc II el vescomtat de Cardona. Feia explotar les mines de sal de Cardona. Ramon Berenguer III li encomanà la defensa de Barcelona contra els almoràvits el 1114 durant l’expedició del comte a Mallorca. Acompanyà Ramon Berenguer IV en l’expedició d’Almeria (1147) i en la conquesta de Lleida (1149). Era casat amb Almodis, potser germana de Ramon Berenguer III.

Enciclopedia.cat  (consultada 12/05/2018)