Senyor de las baronies de Pinós, fou fill de Ramon Galceran de Pinós y de Dalda, filla del comte de Besalú. Es casà amb Sicarda.

Pere Galceran de Pinós va acompanyar y servir a Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona en la recuperació de Catalunya la Nova. Per aquest fet rebé els castells i viles de Tàrrega, Verdú, Manresana i dels Prats.