La donzella representa la noia verge, jove, que és lliurada de manera voluntària segons la llegenda, per poder recuperar el jove Galceran de Pinós com a tribut que el rei de Granada exigeix. La llegenda ens parla de l’exigència de 100 donzelles i moltes altres coses, però dóna especial valor a aquesta quantitat que en aquell moment i en un territori tan petit era un tribut desorbitat. Ens diu el text que les famílies amb més d’una filla en donaven la meitat i les que només en tenien una, ho feien a sorts. Fins i tot, la germana de Galceran, filla de Pere de Pinós, també es lliurà com a tribut.
Carles Jansà Gran